Pomysł powołania przedsiębiorstwa windykacyjnego

Post in Finanse

Pomysł powołania przedsiębiorstwa windykacyjnego to rezultat wieloletnich prac zespołu menedżerów o bogatych osiągnięciach w dziedzinie finansów, doradczej i rewizyjnej. W efekcie analiz rynku, licznych konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi reprezentantami branży bankowej i pozabankowej, z menedżerami na co dzień borykającymi się z zagadnieniami rosnącej pułapki trudnych wierzytelności, narodził się koncept przedsięwzięcia, którego założeniem było przedstawienie kompletnej oferty, skonstruowanej z całej palety narzędzi ekonomicznych i operacyjnych, która łączy kompetentne i niestandardowe sterowanie pakietami wierzytelności z rutyną zespołów i współpracowników operacyjnych.

Z własnych doświadczeń założycieli przedsiębiorstwa wynika, iż małe i słabe logistycznie podmioty rynkowe – banki i kasy spółdzielcze, małe banki komercyjne, firmy parabankowe i zwykłe przedsiębiorstwa – zmagają się z dużymi problemami w tym temacie, nie potrafiąc lub nie mogąc z przyczyn organizacyjnych lub jurydycznych nawiązać zmagania z niesolidnymi dłużnikami bardziej kreatywnie, bez ograniczania się do najprostszej lecz mało skutecznej procedury sądowej.

penisverlängerung pillen

Nowatorski zestaw produktów i usług, wypracowany przez ekspertów organizacji i elastycznie dostosowywany do potrzeb klienta, pozwala na precyzyjną obsługę podmiotów gospodarczych nie tylko finansowych, lecz także organizacji i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, gdzie wspólnym problemem są zaległe wierzytelności. Szczególnie bardzo dobrze rozumiane są tu potrzeby i specyfikę działania spółdzielczych przedsiębiorstw finansowych.